Kiểm tra trang web của bạn đã chuẩn seo hay chưa Seo website và Google Adwords cái nào tốt hơn Seo từ khóa 500k Thiết kế web chuẩn seo Tắt quảng cáo Chia sẻ trang web cho bạn bè
Dịch vụ seo uy tín
Đăng ký website hoặc doanh nghiệp của bạn vào Sotaywebsite.comĐăng ký website của bạn với dạch vụ SEO Google tự động. Luôn hiện lên top 1 trong các kết quả tìm kiếm cùa google.
MARKETING
Danh bạ website >>Hàng hải >>Công ty Cổ phần Giám định Việt Nhân (AIM Control)
Tên công ty: Công ty Cổ phần Giám định Việt Nhân (AIM Control)
Người đại diện: Chưa cập nhật
Ngành nghề chính: Dịch vụ - Thương mại, Hàng hải, Bất động sản - Nhà đất
Điện thoại: Chưa cập nhật
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Tỉnh/Thành phố: Tp.Hồ Chí Minh
Giới thiệu công ty

Công ty Cổ Phần Giám định Nông Sản - Công Nghiệp - Hàng Hải (AIM Control) có trụ sở tại Việt Nam và các chi nhánh, đối tác trong vùng châu á và trên toàn thế giới - Đây là công ty cung cấp chuyên về dịch vụ giám định, kiểm định: GIÁM ĐỊNH:  Dịch vụ giám định  Giám định chất lượng, giám định số lượng, giám định mẫu mã sản phẩm  Dịch vụ giám định phân tích, thử nghiệm  Dịch vụ giám định, giám sát, kiểm soát qui trình chế tạo  Đại diện người mua  Dịch vụ giám định độc lập, giám định xúc tiến thương mại  Dịch vụ giám định giải quyết tranh chấp  Dịch vụ giám định, kiểm định, thẩm định giá  Dịch vụ giám định và cấp giấy chứng nhận  Giám định hàng hải và Lặn, thực hiện công việc ngầm dưới nước Những loại hình giám định cụ thể (không giới hạn): • Giám định bồn chứa hàng, Giám định tàu chở hàng hóa • Giám định mớn nước (xác định khối lượng hàng hóa rời chở bằng tàu, sà lan, phương tiện vận tải thủy. . .) • Giám định trọng tải tàu chở hàng, phương tiện vận tải thủy. • Giám định bảng tra khối lượng, số lượng hầm hàng tàu, sà lan (tấn/cm) • Giám định khối lượng hàng lỏng, hàng khí gas hóa lỏng. • Giám định hàng hóa nhiễm bẩn, hư hỏng • Giám định hàng hóa thuộc ngành dầu khí như: LPG, LNG, Crude, Oil, VAM, BA, Methanol, PPG-3010,. . • Giám định hàng hóa tại cảng chất xếp hàng, Giám định trước khi chất xếp hàng • Giám định hàng hóa tại cảng dỡ hàng, Giám định hàng hóa trước khi dỡ hàng ra ngoài phương tiện vận tải thủy. • Giám định hàng hóa tại cảng bơm hàng lỏng lên tàu, bồn chứa. Giám định tại cảng bơm hàng khỏi tàu, bồn chứa. • Tính toán và lập bảng tra khối lượng (tấn/cm) cho bồn chứa, tàu chứa, phương tiện vận tải thủy. • Phê chuẩn và cấp chứng thư chất lượng, số lượng, qui cách hàng hóa, sản phẩm • Giám định khối lượng dầu chứa trên tàu chở hàng, phương tiện vận tải thủy • Giám định khối lượng dầu thô • Giám định, giám sát đóng mới tàu biển, sà lan, phương tiện vận tải thủy. . . • Giám định hàng tiêu dùng, giám định sản phẩm, giám định thành phẩm. • Giám định thân tàu, giám định máy móc tàu chở hàng, giám định thiệt hại, hư hỏng. • Giám định, giám sát sửa chữa, tính toán chi phí sửa chữa, thay mới. • Điều tra, phân tích nguyên nhân, tình huống tai nạn, sự cố gây thiệt hại, hư hỏng, tổn thất. • Giám định mức độ mài mòn tôn vỏ, giám định chất lượng sơn phủ vỏ tàu chở hàng • Giám định tình trạng, điều kiện, chất lượng tàu biển trước khi mua bán • Giám định điều kiện tàu biển cho thuê, giám định tình trạng tàu biển giao trả • Giám định điều kiện tàu biển nhằm mua bán bảo hiểm, gia nhập hiệp hội chủ tàu • Giám định điều kiện, tình trạng, sửa chữa tàu biển trên ụ nổi, xưởng đóng tàu • Giám sát tàu chở hàng thay mặt chủ tàu, người khai thác • Giám định đăng kiểm tàu biển, sà lan • Giám định đang kiểm quốc tịch, cờ tàu chở hàng • Giám định hàng hải, tư vấn hàng hải • Giám định dự án, giám định thiết kế đóng mới tàu chở hàng • Giám định, kiểm tra hầm chứa đủ điều kiện làm việc, an toàn và bảo đảm sức khỏe cho người lao động. • Kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm & vật liệu chế tạo và giám sát quá trình chế tạo. • Giám định tổn thất hàng hóa, giám định nguyên nhân, mức độ hư hỏng hàng hóa • Giám định quá trình xếp hàng hóa, sản phẩm vào container, chứng kiến niêm cặp chì, kiểm đếm số lượng, cân khối lượng, chứng nhận. • Giám định quá trình rút/dỡ hàng hóa, sản phẩm ra ngoài container, chứng kiến việc bóc/hủy cặp chì, kiểm đếm số lượng, cân khối lượng và giao hàng cho người mua • Giám định tổn thất, thiệt hại, hư hỏng hàng hóa, sản phẩm, thiết bị . . . • Giám định chèn buộc, an toàn hàng hóa trước khi vận chuyển • Giám định khả năng đi biển, giám định an toàn của phương tiện vận tải thủy • Giám định điều kiện cho thuê container • Giám định tình trạng container giao trả sau thời gian thuê • Giám định, điều tra nguyên nhân gây ô nhiễm • Giám định nguyên nhân gây ra tổn thất/thiệt hại • Giám định, tường trình mức độ tổn thất, giám định/giám sát phòng tránh và phòng ngừa thiệt hại tổn thất • Giám định phê chuẩn phương án an toàn vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng • Giám sát qui trình hoạt động xếp/dỡ hàng hóa • Giám định phòng ngừa thiệt hại, rủi ro và tổn thất đối với hàng hóa • Giám định điều kiện, tình trạng, chất lượng, số lượng hàng hóa, v.v.. trước khi xếp hàng • Giám định khối lượng hàng rời (không qua cân) • Giám định trọng lượng hàng hóa qua cân và đóng bao, kiểm đếm • Kiểm đếm số lượng hàng hóa đóng bao • Giám định điều kiện, tình trạng hầm chứa hàng, két chứa hàng phù hợp cho loại hàng hóa vận chuyển • Giám định trọng lượng, giám định khối lượng, giám định tình trạng, giám định chất lượng, giám định kích thước giám định đóng gói, giám định bao bì, nhãn hiệu đối với hàng hóa, sản phẩm xuất/nhập khẩu • Giám định tổn thất hàng hóa sau khi dỡ hàng tại cảng đến • Giám định tranh chấp • Giám định cấu trúc thiết bị máy móc • Giám định đâm va phương tiện vận tải thủy bộ • Phân bổ thất chung, tổn thất riêng • Giám định ước tính mức độ tổn thất cho hàng hóa, sản phẩm mua/bán bảo hiểm. • Giám định sạch sẽ, an toàn hầm chứa hàng của phương tiện vận tải thủy • Giám định sự kín nước nắp hầm chứa hàng của tàu biển, phương tiện vận tải thủy • Giám định khả năng và điều kiện chở hàng hóa của tàu biển, phương tiện vận tải thủy • Giám định và ước tính mức độ hư hỏng đối với hàng hóa bị tổn thất • Giám định và giám sát quá trình xếp dỡ hàng tại cảng đi và cảng đến của tàu biển, phương tiện vận tải thủy • Phun trùng, khử trùng cho hàng hóa trước khi xuất khẩu • Lấy mẫu đại diện lô hàng hóa, phân tích (tại cảng dỡ/xếp hàng, tại nhà máy người bán, kho chứa người mua) • Giám định chất lượng, qui cách thành phẩm • Giám định thời gian sống của hàng hóa kể từ thời điểm thu hoạch • Phân tích, thử nghiệm độ phóng xạ, chất gây ung thư. . .trong sản phẩm/hàng hóa gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng • Chứng nhận sản phẩm không có hoặc/và bị phóng xạ • Thử nghiệm, phân tích thành phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế • Giám định, giám sát hàng hóa được chuyên chở bằng container • Giám định chuyên ngành hàng hải (chung cho các loại dịch vụ) • Giám định chuyên ngành dầu khí • Giám định chuyên ngành công nghiệp • Giám định chuyên ngành nông nghiệp, hàng hóa, sản phẩm • Giám định, đánh giá khả năng sản xuất của nhà máy, xưỡng chế tạo • Giám định sơ bộ “điều kiện cần” của một nhà máy, xưởng chế tạo theo yêu cầu của người mua, người đặt đơn hàng • Giám định “điều kiện cần và đủ” của một nhà máy, xưởng chế tạo theo yêu cầu của người mua, người đặt đơn hàng • Giám định mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn trước khi sản xuất hàng loại theo đơn hàng • Giám định qui trình sản xuất, chế tạo trước thời gian thực hiện đơn hàng • Giám định qui trình sản xuất, chế tạo trong thời gian thực hiện đơn hàng • Giám sát, theo dõi quá trình chế tạo, sản xuất sản phẩm hàng hóa theo đơn hàng • Giám định thành phẩm trước khi xuất hàng (100% lô hàng hoặc % đại diện lô hàng) • Giám định và xác định giá hàng hóa, sản phẩm trước khi xuất khẩu hàng • Chứng thực quá trình sản xuất hàng hóa, sản phẩm tại vùng, lãnh thổ, quốc gia • Giám định và kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình chế tạo, sản xuất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng gia công, Dự án, P.O. . . • Giám định độc lập (Third Party Inspection)  Dịch vụ giám định giải quyết tranh chấp (cho công ty bảo hiểm và người mua bảo hiểm) • Thẩm định giá tài sản, máy móc, thiết bị, bất động sản trong việc thuê mua tài chính, giải thể, hợp tác, đầu tư • Đại diện công ty mua hàng, người mua hàng nước ngoài • Dịch vụ cấp giấy Chứng nhận • Dịch vụ giám định liên quan khác theo yêu cầu khách hàng ________________________________ ( Tel: 848-3832-7204 ( Fax: 848-3832-8393 ( Cel: 84903615612 Skype: aimcontrol E-mail: ceo@aimcontrolgroup.com; aimcontrol@vnn.vn; aimcontrol@hotmail.com; aimcontrol@media.net.vn Add: 45, Street 03, Ward 04, District 03, Ho Chi Minh City, Vietnam http://www.aimcontrolgroup.com http://www.inspection.vn http://www.inspection.com.vn http://www.giamdinh.org http://www.cargoinspection.com.vn http://www.inspectionvietnam.com http://www.surveyor.com.vn

Các tin công ty đã đăng

Chưa có tin nào